CARD LAN

Card mạng PCI tốc độ 10/100Mbps TF-3200


Xem chi tiết

Card mạng PCI tốc độ 10/100Mbps TF-3200

90.000₫
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG Giao Thức và Tiêu Chuẩn IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP, PCI Revision 2.1/2.2 ...
Xem chi tiết