Địa chỉ dạy kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa

Chưa từng được động tay vào hóa đơn đỏ, không biết kế toán cần những chứng từ gì? Mơ hồ về các khải niện ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, báo có… Rồi sổ quỹ là gì? Sổ phụ là gì? Vậy phải làm sao đây ? Hỏi ai ? Học ai ? Tất cả đã được trung … Đọc tiếp Địa chỉ dạy kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa