HDD 1000GB SG Slim 3.0,(Đen)

1.790.000₫
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây