HDD 250GB Seagate

1.030.000₫
BH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây