HDD 500GB Seagate 2.5 Sata 2

1.200.000₫
BH 24 THÁNG
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây