(PC) DELL VOS3900MT

6.800.000₫
CDC G1840(2*2.8)/2G/500G7/DVDROM/KB/M/LNX/NBD
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây