RAM DDR2 EVM 1Gb/800

280.000₫
bh 36 tháng
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây