ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa

Tài sản cố định trong quá trình sử dụng sẽ bị hao mòn dần về giá trị cũng như giá trị sử dụng vì vậy doanh nghiệp phải trích khấu hao tài sản cố định để đưa vào chi phí của doanh nghiệp. Vậy có những phương pháp trích khấu hao nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay nhé!

Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa Tài sản cố định trong quá trình sử dụng sẽ bị hao mòn dần về giá trị cũng như giá trị sử dụng vì vậy doanh
Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa
  1. PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO ĐƯỜNG THẲNG.

1.1. Thế nào là khấu hao đường thẳng.

Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao mà mức khấu hao hàng năm không thay đổi trong suốt thời gian khấu hao của TSCĐ

1.2. Nội dung của phương pháp khấu hao đường thẳng.

  1. a) Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định.

Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  1. b) Cách xác định mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

Mức khấu hao trung bình năm, tháng và năm cuối cùng của TSCĐ được xác định theo các công thức sau:

Lưu ý:  Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi

► Doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định theo 1 trong 2 công thức sau:

2. PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO THEO SỐ DƯ GIẢM DẦN CÓ ĐIỀU CHỈNH (PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO NHANH).

2.1. Điều kiện áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh).

– TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh) phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng)

+ Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa Tài sản cố định trong quá trình sử dụng sẽ bị hao mòn dần về giá trị cũng như giá trị sử dụng vì vậy doanh
Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa

– Phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh) áp dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh và hoạt động có hiệu quả kinh tế cao. Khi trích khấu hao nhanh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Mức trích khấu hao tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

+ Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

+ Nếu trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

2.2. Nội dung phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh).

a) Xác định thời gian khấu hao của Tài sản cố định:

Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b) Cách xác định mức khấu hao của tài sản cố định:

– Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức dưới đây:

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của tài sản cố định quy định tại bảng dưới đây:

– Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong những năm cuối:

 Khi mức khấu hao năm n (năm mình sẽ tính giá trị khấu hao) <  Giá trị còn lại cuối năm n-1 (đầu năm n)/số năm sử dụng còn lại thì kể từ năm đó (năm n trở đi) mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại cuối năm n-1 (đầu năm n) chia cho số năm sử dụng còn lại. 

– Xác định mức trích khấu hao hàng tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

III. PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO THEO SỐ LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM.

3.1. Điều kiện áp dụng phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

– Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;

– Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa Tài sản cố định trong quá trình sử dụng sẽ bị hao mòn dần về giá trị cũng như giá trị sử dụng vì vậy doanh
Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa

3.2. Nội dung phương pháp khấu hao theo theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

a) Xác định thời gian khấu hao của Tài sản cố định:

Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b) Cách xác định mức khấu hao của Tài sản cố định:

– Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.

– Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định.

– Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Trong đó:

– Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định theo 1 trong 2 cách sau:

Hoặc

Lưu ý: Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định.

Trên đây là các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, chúc các bạn ứng dụng tốt nhé!

Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa

Lop day kế toan cap toc tai Thanh Hoa

Lop day ke toan cap toc o Thanh Hoa

Hoc ke toan thuc hanh o Thanh Hoa

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo