ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình và thuê tài chính

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Xác định nguyên giá tài sản cố định là bước quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến bạn đọc cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình và thuê tài chính nhé!

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa Xác định nguyên giá tài sản cố định là bước quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Hôm nay kế toán ATC xin
Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

1.Xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình

Dưới đây là hướng dẫn xác định nguyên giá tài sản cố định theo từng trường hợp

1.1 TSCĐ hữu hình mua sắm

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+)

các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực

tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như:

lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển,

bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Trường hợp TSCĐ hữu hình mua trả chậm, trả góp, nguyên giá TSCĐ là giá mua trả tiền

ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được

hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào

trạng thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí

lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa Xác định nguyên giá tài sản cố định là bước quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Hôm nay kế toán ATC xin
Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng

đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp

ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, còn TSCĐ hữu hình là nhà cửa,

vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực

tiếp đến việc đưa TSCĐ hữu hình vào sử dụng.

Hoc ke toan tong hop thue o Thanh Hoa

Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền

sử dụng đất, doanh nghiệp dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới thì giá trị quyền sử

dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn

theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được

xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý

đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ được xử lý hạch toán

theo quy định hiện hành đối với thanh lý tài sản cố định.

1.2 TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi

Nguyên giá TSCĐ mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự

hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của

TSCĐ đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản

phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại),

các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn

sàng sử dụng, như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt,

chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự,

hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự là giá

trị còn lại của TSCĐ hữu hình đem trao đổi.

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa Xác định nguyên giá tài sản cố định là bước quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Hôm nay kế toán ATC xin
Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

1.3 Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng.

Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp

hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình cộng (+)

các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan tính đến thời điểm đưa

TSCĐ hữu hình vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các khoản lãi nội bộ, giá trị sản

phẩm thu hồi được trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, các chi phí không hợp lý

như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá định mức quy

định trong xây dựng hoặc sản xuất).

1.4 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng

Nguyên giá TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao

thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư

và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Trường hợp TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện

quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh

sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

Đối với tài sản cố định là con súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm, vườn cây

lâu năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho con súc vật,

vườn cây đó từ lúc hình thành tính đến thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng.

1.5 Tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện

thừa là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp.

1.6  Tài sản cố định hữu hình được cấp; được điều chuyển đến

Nguyên giá TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển đến bao gồm giá trị còn lại của

TSCĐ trên số kế toán ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển hoặc giá trị theo đánh giá thực tế

của tổ chức định giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, cộng (+) các chi phí liên

quan trực tiếp mà bên nhận tài sản phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái

sẵn sàng sử dụng như chi phí thuê tổ chức định giá; chi phí nâng cấp, lắp đặt, chạy thử…

1.7 Tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp

TSCĐ nhận góp vốn, nhận lại vốn góp là giá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập định giá

nhất trí; hoặc doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận; hoặc do tổ chức chuyên nghiệp

định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

  1. Tài sản cố định thuê tài chính

-Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính phản ánh ở đơn vị thuê là giá trị của tài sản thuê tại thời

điểm khởi đầu thuê tài sản cộng (+) với các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan

đến hoạt động thuê tài chính.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản hữu hình và thuê tài chính.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Địa chỉ đào tạo kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Dia chi dao tao kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Lop hoc ke toan tong hop o Thanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Hoc ke toan thue tai Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo