ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

GIẢI ĐÁP NHỮNG VẤN ĐỀ XUNG QUANH THUẾ THU NHẬP CN(P2)

NOI HOC KE TOAN  THANH HOA

Hôm trước kế toán ATC đã gửi đến các bạn một số câu hỏi thường gặp của DN trong vân đề thuế thu nhập CN.

Hôm nay, trung tâm xin gửi thêm 5 vấn đề cũng thường xuyên xảy ra trong quá trình làm TTNCN.

NOI HOC KE TOAN TAI THANH HOA Hôm trước kế toán ATC đã gửi đến các bạn một số câu hỏi thường gặp của DN trong vân đề thuế thu nhập CN. Hôm nay,
NOI HOC KE TOAN  THANH HOA

Câu hỏi 1:

Cho tôi hỏi, công ty có người ký HDLD từ T1-T10/2021 và ký hợp đồng dịch vụ T11/2021 thì khi quyết toán sẽ kê khai vào biểu 05-1 và 05-2 theo thời gian ký hợp đồng đúng không?

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

NLĐ ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên thì tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Đối với CN cư trú không ký HĐLĐ, tổ chức trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho CN cư trú phải khấu trừ thuế theo mức 10%.

Do đó, TH NLĐ trong năm vừa có số thuế TNCN:

+ Được khấu trừ theo thuế suất 10%

+ vừa có số thuế TNCN được khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Nếu NLĐ có ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập, anh/chị kê khai:

tại Bảng kê 05-1 (khấu trừ thuế TNCN cho toàn bộ thu nhập NLĐ nhận được từ Công ty theo biểu thuế lũy tiến từng phần).

Nếu NLĐ đó không ủy quyền quyết toán cho Công ty, anh/chị kê khai:

Tại cả hai bảng kê 05-1 (đối với phần thu nhập được khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần) và 05-2 (đối với phần thu nhập được khấu trừ theo mức thuế suất 10%).

NOI HOC KE TOAN TAI THANH HOA Hôm trước kế toán ATC đã gửi đến các bạn một số câu hỏi thường gặp của DN trong vân đề thuế thu nhập CN. Hôm nay,
NOI HOC KE TOAN THANH HOA

Câu hỏi 2:

Kính gửi Tổng Cục Thuế, CT tôi quyết toán thuế TNCN 2021 thay cho nhân viên. Cho hỏi mẫu để hoàn thuế TNCN trong trường hợp có số thuế nộp thừa?

Mong Tổng cục thuế hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 1 Điều 42 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính:

Thì hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của tổ chức trả thu nhập gồm:

– Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo MS 01/DNXLNT

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế,

Trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

– Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I. Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (áp dụng cho tổ chức, CN trả thu nhập).

Câu hỏi 3:

Công ty em có ký HĐLĐ cho một NV từ 01/01/2015 tới 31/08/2021.

31/08/2021 nhân viên này nghỉ việc.

Lương tháng 08/2021 đã trả trong tháng 8/2021 và đã khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến.

Sang tháng 10/2021 CT phát sinh trả tiền trợ cấp thôi việc theo chính sách phúc lợi của công ty: cứ 3 năm làm việc được nửa tháng lương.

Phần trợ cấp này công ty em đã khấu trừ thuế theo TH phát sinh thu nhập vãng lai do tại thời điểm trả trợ cấp thì NLĐ ko còn làm việc.

Câu hỏi: khi QTT 2021 TN của nhân viên này được kê trên bảng kê nào?

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

NLĐ ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên thì tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Đối với CN cư trú không ký HĐLĐ, tổ chức trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho CN cư trú phải khấu trừ thuế theo mức 10%.

Do đó, trường hợp này, anh/chị kê khai CN đó tại BK 05-1 (khấu trừ thuế TNCN cho toàn bộ thu nhập NLĐ nhận được từ CT theo BTTP).

Nếu NLĐ đó không ủy quyền quyết toán cho Công ty, anh/chị kê khai CN đó tại cả hai bảng kê 05-1 (đối với phần thu nhập được khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần)

Và 05-2 (đối với phần thu nhập được khấu trừ theo mức thuế suất 10%)

NOI HOC KE TOAN TAI THANH HOA Hôm trước kế toán ATC đã gửi đến các bạn một số câu hỏi thường gặp của DN trong vân đề thuế thu nhập CN. Hôm nay,
NOI HOC KE TOAN  THANH HOA

Câu hỏi 4:

Công ty kê khai và tạm nộp thuế TNCN theo tháng, hiện nay đang làm quyết toán thuế TNCN.

Khi kê khai hàng tháng có CN phát sinh nộp thuế TNCN, nhưng đến khi quyết toán thì lại không phát sinh thuế TNCN phải nộp.

Vậy khi làm quyết toán chúng tôi có phải làm tờ khai bổ sung của tháng đã phát sinh nộp thuế TNCN đó không?

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo QĐ tại Khoản 1, Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019:

Thì TH hồ sơ khai thuế tháng của CT đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý thuế thì:

CT khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp tờ khai bổ sung.

Câu hỏi 5:

Trong năm 2021 NLĐ làm 10 tháng trong năm và cuối năm không ủy quyền quyết toán thuế TNCN:

Thì NLĐ đó được giảm trừ gia cảnh bản thân là 132.000.000 đồng hay 110.000.000 đồng.

Và người đó có 1 người phụ thuộc (con sinh năm 2020) thì giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là 52.800.000 đồng hay là 44.000.000 đồng ạ?

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo Điều 1, Nghị quyết 954/2020/NQ-UBTVQH, mức giảm trừ gia cảnh tại Khoản 1, Điều 19 của LTTNCN số 04/2007/QH12 được điều chỉnh như sau:

– Mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Do vậy, trường hợp của Bạn là CN cư trú thuộc diện trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế trong năm 2021:

– Bạn được giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 132 triệu đồng/năm

– Và giảm trừ cho NPT với mức 4,4 triệu đồng/người/tháng nhân (x) số tháng được tính giảm trừ trong năm 2021 khi bạn thực hiện QTT

Và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Số tháng tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm được tính kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Bạn muốn học thêm kế toán tổng hợp- thuế. Mời bạn tham gia khóa học tại:

NOI HOC KE TOAN TAI THANH HOA Hôm trước kế toán ATC đã gửi đến các bạn một số câu hỏi thường gặp của DN trong vân đề thuế thu nhập CN. Hôm nay,
NOI HOC KE TOAN  THANH HOA

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

NOI HOC KE TOAN TAI THANH HOA Hôm trước kế toán ATC đã gửi đến các bạn một số câu hỏi thường gặp của DN trong vân đề thuế thu nhập CN. Hôm nay,
NOI HOC KE TOAN TAI THANH HOA

Học kế toán tại Thanh Hóa

Hoc ke toan tai Thanh Hoa

Học kế toán ở Thanh Hóa

Hoc ke toan o Thanh Hoa

Học kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Trung tâm kế toán tại Thanh Hóa


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo