ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Giải nghĩa 7 nguyên tắc kế toán cơ bản 

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá

Kế toán bao gồm những nguyên tắc nào? Chúng ta cùng đi giải nghĩa các nguyên tắc

đó trong bài viết ngày hôm nay nhé!

  1. Nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc thận trọng trong kế toán là một nguyên tắc quan trọng giúp đảm bảo

rằng tất cả các rủi ro và không chắc chắn đều được xem xét và công bố một cách

hợp lý trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nguyên tắc này nhấn mạnh việc

không thổi phồng lợi nhuận hoặc tài sản, và thay vào đó, luôn luôn lựa chọn cách

tiếp cận thận trọng nhất khi xem xét các khía cạnh không chắc chắn của hoạt động kinh doanh.

Tóm lại, nguyên tắc thận trọng nhằm đảm bảo rằng tài chính của doanh nghiệp

không bị quá mức lạc quan, và thay vào đó, luôn luôn phản ánh một cách chính

xác nhất những rủi ro và không chắc chắn có thể xảy ra.

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá Kế toán bao gồm những nguyên tắc nào? Chúng ta cùng đi giải nghĩa các nguyên tắc đó trong bài viết
Học kế toán thuế tại Thanh Hoá
  1. Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Nguyên tắc cơ sở dồn tích (Accrual Principle) trong kế toán đề cập đến việc ghi

nhận các giao dịch và sự kiện kinh tế khi chúng thực sự xảy ra, chứ không phải

khi tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt được trao đổi. Điều này nghĩa là thu nhập

và chi phí được ghi nhận trong các tài khoản khi chúng được kiếm được hoặc phát

sinh, không phụ thuộc vào thời điểm tiền tệ thực sự được nhận hoặc trả.

Nguyên tắc này giúp đảm bảo rằng thu nhập và chi phí được ghi nhận đúng thời điểm

chúng xảy ra, do đó cung cấp một bức tranh chính xác hơn về hiệu quả kinh doanh

và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

  1. Nguyên tắc hoạt động liên tục

Nguyên tắc hoạt động liên tục (Going Concern Principle) trong kế toán đề cập đến

giả định rằng một doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai gần và không

có ý định hoặc cần phải giải thể hoặc ngừng hoạt động.

Nguyên tắc này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cách mà các tài sản và nợ phải

được ghi nhận, phân bổ và đánh giá trong báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, nếu có lý do cơ bản để tin rằng doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động

như một hoạt động liên tục, việc này phải được công bố, và phương pháp kế toán phải

được điều chỉnh để phản ánh điều này.

  1. Nguyên tắc giá gốc

Nguyên tắc giá gốc (Historical Cost Principle) trong kế toán nghĩa là các tài sản và

dịch vụ nên được ghi nhận theo giá mua hoặc giá sản xuất tại thời điểm ban đầu –

giá này còn được gọi là “giá gốc”.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là việc ghi nhận tài sản theo giá gốc không có

nghĩa là nó không bị giảm giá trị. Hầu hết các tài sản cố định như máy móc, bất

động sản, v.v., sẽ bị hao mòn theo thời gian, và giá trị hao mòn này sẽ được trừ

từ giá gốc để xác định giá trị sổ sách của tài sản.

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá Kế toán bao gồm những nguyên tắc nào? Chúng ta cùng đi giải nghĩa các nguyên tắc đó trong bài viết
Học kế toán thuế tại Thanh Hoá

Nguyên tắc giá gốc cung cấp một cách tiếp cận nhất quán và dễ kiểm soát trong

việc ghi nhận giá trị của tài sản và dịch vụ, nhưng nó cũng có nhược điểm là không

luôn phản ánh giá trị thực tế hoặc thị trường hiện tại của tài sản và dịch vụ.

  1. Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc phù hợp (Matching Principle) trong kế toán yêu cầu rằng các doanh thu

được ghi nhận trong cùng kỳ với các chi phí liên quan mà doanh nghiệp đã phát sinh

để kiếm được doanh thu đó. Mục đích của nguyên tắc này là để đảm bảo rằng báo

cáo tài chính phản ánh chính xác lợi nhuận và chi phí của một kỳ kế toán cụ thể.

Nguyên tắc phù hợp giúp đảm bảo rằng lợi nhuận và chi phí được ghi nhận một cách

công bằng và chính xác, phản ánh đúng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong

một kỳ kế toán nhất định. Điều này giúp cho các nhà đầu tư, người quản lý, và các

bên liên quan khác đánh giá chính xác hiệu suất của công ty.

  1. Nguyên tắc nhất quán

Nguyên tắc nhất quán (Consistency Principle) trong kế toán đề cập đến việc duy trì những phương pháp kế toán nhất quán từ kỳ kế toán này sang kỳ kế toán khác. Nguyên tắc này đảm bảo rằng thông tin tài chính của doanh nghiệp được so sánh được qua các kỳ kế toán và không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong việc sử dụng các phương pháp kế toán.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là nguyên tắc nhất quán không có nghĩa là doanh nghiệp không thể thay đổi phương pháp kế toán. Trong một số trường hợp, việc thay đổi phương pháp có thể là cần thiết để phản ánh một cách chính xác hơn tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào như vậy cần phải được giải thích rõ ràng trong báo cáo tài chính.

  1. Nguyên tắc trọng yếu

Nguyên tắc trọng yếu (Materiality Principle) trong kế toán đề cập đến một nguyên tắc cho rằng các công ty phải tuân thủ các nguyên tắc và quy tắc kế toán đã được thiết lập cho những mục tiêu và giao dịch có tầm quan trọng, tức là những mục tiêu và giao dịch có thể ảnh hưởng đến quyết định của những người sử dụng thông tin tài chính.

Nói cách khác, nguyên tắc trọng yếu đề cập đến việc tất cả thông tin kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định của người dùng báo cáo tài chính nên được công bố. Điều này bao gồm những thông tin có thể thay đổi quan điểm của người dùng về   công ty, như lợi nhuận, doanh thu, tài sản, nợ phải trả, và những thông tin khác.

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá Kế toán bao gồm những nguyên tắc nào? Chúng ta cùng đi giải nghĩa các nguyên tắc đó trong bài viết
Học kế toán thuế tại Thanh Hoá

Tuy nhiên, mức độ “trọng yếu” có thể khác nhau tùy vào từng công ty và từng bối cảnh cụ thể. Một số giao dịch nhỏ có thể không đủ trọng yếu để được công bố riêng, nhưng vẫn cần được ghi nhận và thể hiện trong tổng số của báo cáo tài chính.

Trên đây là 7 nguyên tắc kế toán các bạn cần nắm rõ, chúc các bạn làm việc và học tập tốt nhé!

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

 ( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Học kế toán thuế ở Thanh Hoá

Hoc kế toán thực hành ở thanh hóa

Học kế toán thực hành tại thanh hóa

 

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo