ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2022

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

Người lao động khi có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo luật lao động có thể làm hồ sơ và nộp lên trung tâm

dịch vụ việc làm tại địa phương để đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy hồ sơ bao gồm những gì? Hãy cùng tìm

hiểu cùng kế toán ATC nhé!

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa Người lao động khi có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo luật lao động có thể làm hồ sơ và nộp lên
Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP) quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp

thất nghiệp bao gồm:

– Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông t­ư 28/2015/TT-BLĐTBXH

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy

tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

+ Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của NLĐ; loại hợp đồng lao động

đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với NLĐ;

trung tâm kế toán tại thanh hóa

+ Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể,

phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm,  miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm

trong trường hợp NLĐ là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

+ Trường hợp NLĐ không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng

lao động không có người đại  diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì

thực hiện theo quy trình tại điểm h khoản 2 Điều 16 Nghị định  28/2015/NĐ-CP

(sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP).

+ Trường hợp NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì

giấy tờ xác nhận về  việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có

thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là  bản chính hoặc bản sao  có chứng thực hoặc bản sao kèm

theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

– Sổ Bảo hiểm xã hội.

hoc ke toan o thanh hoa

Tổ chức BHXH thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ trong

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công

an thì trong thời hạn 30 ngày, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện xác nhận về

việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ kể từ ngày nhận

được đề nghị của người sử dụng lao động.

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa Người lao động khi có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo luật lao động có thể làm hồ sơ và nộp lên
Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

2. Thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định

như sau:

– Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ

chưa có việc làm và có nhu  cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị

hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu trên cho

trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

– NLĐ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong

các trường hợp sau:

+ Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND

xã, phường, thị trấn.

học kế toán thuế ở thanh hóa

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày

người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ

sơ hoặc ngày ghi trên ,dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

– Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả

theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho

người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất

nghiệp nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng trợ cấp  thất nghiệp thì NLĐ phải trực tiếp

hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ

việc làm nơi NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa Người lao động khi có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo luật lao động có thể làm hồ sơ và nộp lên
Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

3. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 50 Luật Việc

làm 2013, cụ thể

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng

bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ

thuộc đối tượng thực hiện chế độ  tiền lương do Nhà nước quy định; hoặc không quá 05 lần mức lương

tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với NLĐ  đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền

lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp,

cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ

thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

– Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ

hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Việc làm 2013.

Trên đây là bài viết hướng dẫn hồ sơ đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chúc các bạn ứng dụng thành công!

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

Nếu bạn có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ kế toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

 

Trung tâm dạy kế toán thực hành chất lượng ở Thanh Hóa

Địa chỉ kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa

Địa chỉ kế toán thực hành tốt nhất ở Thanh Hóa

Lop ke toan thuc hanh chat luong o Thanh Hoa

Dia chi ke toan thuc hanh tot nhat tai Thanh Hoa

Dia chi ke toan thuc hanh tot nhat o Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo