ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Hồ sơ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Khi thanh lý TSCĐ sẽ phải có những hồ sơ, thủ tục gì? Hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến bạn về vấn đề này nhé!

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Khi thanh lý TSCĐ sẽ phải có những hồ sơ, thủ tục gì? Hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến bạn về vấn
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

#1. Quy định về việc thanh lý TSCĐ

Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 điều 31 Thông tư

133/2016/TT-BTC quy định:

“3 Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp

tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu

sản xuất, kinh doanh.

– Khi có TSCĐ thanh lý: Doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng

thanh lý TSCĐ.
Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự,

thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định.
-> Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao

cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

Trung tâm kế toán tại Thanh Hóa

=> Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,..

. kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.”

Theo khoản 1 điều 38 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 điều 32 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định:

đ) Đối với các TSCĐ đã khấu hao hết (đã thu hồi đủ vốn), nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản

xuất, kinh doanh thì không được tiếp tục trích khấu hao.
Các TSCĐ chưa tính đủ khấu hao (chưa thu hồi đủ vốn) mà đã hư hỏng, cần thanh lý, thì phải xác định

nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường và phần giá trị còn lại của TSCĐ

chưa thu hồi, không được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐ đó,

số tiền bồi thường do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định.

Trung tam ke toan tai Thanh Hoa

– Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi,

hoặc giá trị TSCĐ bị mất thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ và kế toán vào chi phí khác.

Lưu ý:
– Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực

hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Khi thanh lý TSCĐ sẽ phải có những hồ sơ, thủ tục gì? Hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến bạn về vấn
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

#2. Hồ sơ thanh lý tài sản cố định

– Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.

– Quyết định Thanh lý TSCĐ.

– Biên bản kiêm kê tài sản cố định

– Biên bản đánh giá lại TSCĐ

– Biên bản thanh lý TSCĐ

– Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý.

– Hóa đơn bán TSCĐ

– Biên bản giao nhận TSCĐ

– Biên bản hủy tài sản cố định

– Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ.

Chú ý: Khi thanh lý tài sản cố định thì các bạn phải xuất hóa đơn nhé.

#3. Hạch toán thanh lý tài sản cố định

Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ. . .

Các bạn hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ như sau:

  1. Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán, thanh lý (Xóa bỏ TSCĐ):

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị đã hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

  1. Khi bán tài sản – Phản ánh doanh thu:

– Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Tổng giá thanh toán

Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)

Có TK 711 – Thu nhập khác (Giá bán chưa có thuế GTGT).

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Khi thanh lý TSCĐ sẽ phải có những hồ sơ, thủ tục gì? Hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến bạn về vấn
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

– Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Tổng giá thanh toán

Có TK 711 – Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán).

  1. Phản ánh toàn bộ chi phí liên quan đến thanh lý.

– Các chi phí phát sinh liên quan đến nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

Có TK 1111,1121,331

#4. Phá dỡ TSCĐ cũng được xử lý như thanh lý TSCĐ

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC

“Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất,

doanh nghiệp dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng

và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo

quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ được

xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý tài sản cố định.”

Cách hạch toán khi phá dỡ TSCĐ, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Trên đây là bài viết thông tin đến bạn về hồ sơ đi thanh lý tài sản cố định. Hi vọng bài viết mang lại

nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công!

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành chất lượng ở Thanh Hóa

Lop hoc ke toan thuc te o Thanh Hoa

Nơi học kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa

Trung tam dao tao ke toan thuc hanh chat luong o Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo