ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Hối phiếu đòi nợ đến hạn thanh toán?

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Hối phiếu đến hạn thanh toán có được người thụ hưởng xuất trình đòi nợ tại thời điểm thanh toán hay không?

Kế toán ATC xin trả lời câu hỏi này trong bài viết dưới đây!

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Hối phiếu đến hạn thanh toán có được người thụ hưởng xuất trình đòi nợ tại thời điểm thanh toán hay không?Kế
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Nguyên tắc chuyển nhượng

  1. Việc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ là chuyển nhượng toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ.

Việc chuyển nhượng một phần số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ không có giá trị.

 2. Việc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ cho hai người trở lên không có giá trị.

3. Việc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ bằng ký chuyển nhượng phải là không điều kiện.

Người chuyển nhượng không được ghi thêm trên hối phiếu đòi nợ bất kỳ điều kiện nào

ngoài nội dung quy định tại Điều 31 của Luật này. Mọi điều kiện kèm theo việc ký chuyển

nhượng không có giá trị.

4. Việc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ là sự chuyển nhượng tất cả các quyền phát sinh từ hối phiếu đòi nợ.

5. Hối phiếu đòi nợ quá hạn thanh toán hoặc đã bị từ chối chấp nhận hoặc đã bị từ chối thanh toán thì

không được chuyển nhượng.

6. Người thụ hưởng có thể chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ cho người chấp nhận, người ký phát hoặc

người chuyển nhượng.

Theo đó, người chuyển nhượng không được ghi thêm trên hối phiếu đòi nợ bất kỳ điều kiện nào ngoài

nội dung quy định tại Điều 31 của Luật này. Mọi điều kiện kèm theo việc ký chuyển nhượng không có giá trị.

Như vậy, người chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ sẽ không được phép ghi thêm thông tin nào ngoài

quy định tại Điều 31 của Luật này.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Hối phiếu đến hạn thanh toán có được người thụ hưởng xuất trình đòi nợ tại thời điểm thanh toán hay không?Kế
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Những loại hối phiếu đòi nợ nào được chuyển nhượng bằng chuyển giao?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau:

Chuyển nhượng bằng chuyển giao.

  1. Chuyển nhượng bằng chuyển giao là việc người thụ hưởng chuyển quyền sở hữu hối phiếu đòi nợ

cho người nhận chuyển nhượng bằng cách chuyển giao hối phiếu đòi nợ cho người nhận chuyển nhượng.

2. Việc chuyển nhượng bằng chuyển giao được áp dụng đối với các

hối phiếu đòi nợ sau đây:

a) Hối phiếu đòi nợ được ký phát trả cho người cầm giữ;

b) Hối phiếu đòi nợ chỉ có một chuyển nhượng bằng ký chuyển nhượng để trống;

c) Hối phiếu đòi nợ có chuyển nhượng cuối cùng là ký chuyển nhượng để trống.

Theo đó, việc chuyển nhượng bằng chuyển giao được áp dụng đối với các hối phiếu đòi nợ sau đây:

+ Hối phiếu đòi nợ được ký phát trả cho người cầm giữ;

+ Hối phiếu đòi nợ chỉ có một chuyển nhượng bằng ký chuyển nhượng để trống;

+ Hối phiếu đòi nợ có chuyển nhượng cuối cùng là ký chuyển nhượng để trống.

Hối phiếu đòi nợ đến hạn thanh toán thì người thụ hưởng có được

xuất trình hối phiếu đòi nợ tại địa điểm thanh toán hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau:

Xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Hối phiếu đến hạn thanh toán có được người thụ hưởng xuất trình đòi nợ tại thời điểm thanh toán hay không?Kế
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa
  1. Người thụ hưởng có quyền xuất trình hối phiếu đòi nợ tại địa điểm thanh toán để yêu cầu

người bị ký phát thanh toán vào ngày hối phiếu đòi nợ đến hạn thanh toán hoặc trong thời hạn

năm ngày làm việc tiếp theo.

2. Người thụ hưởng có thể xuất trình hối phiếu đòi nợ sau thời hạn ghi trên hối phiếu đòi nợ,

nếu việc chậm xuất trình do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan gây ra.

Thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn thanh toán.

  1. Hối phiếu đòi nợ có ghi thời hạn thanh toán là “ngay khi xuất trình” phải được xuất trình để

thanh toán trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày ký phát.

2. Việc xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán được coi là hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Do người thụ hưởng hoặc người đại diện hợp pháp của người thụ hưởng xuất trình;
b) Hối phiếu đòi nợ đến hạn thanh toán;
c) Xuất trình tại địa điểm thanh toán theo quy định tại điểm d khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật này.
  1. Người thụ hưởng có thể xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán dưới hình thức thư bảo đảm qua

mạng bưu chính công cộng. Việc xác định thời điểm xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán được tính

theo ngày trên dấu bưu điện nơi gửi thư bảo đảm.

Trên đây là bài viết thông tin đến bạn về hối phiếu khi đến hạn có được xuất trình để đòi nợ,

cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa ( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Lop hoc ke toan tot nhat o Thanh Hoa

Noi day ke toan o Thanh Hoa

Trung tâm đào tạo kế toán hàng đầu ở Thanh Hóa

Lop hoc ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo