ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

 Hướng dẫn tài khoản 171, giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ

Dao tao ke toan tai thanh hoa

Giao dịch mua bán trái phiếu được hạch toán như thế nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn!

Dao tao ke toan tai thanh hoa Giao dịch mua bán trái phiếu được hạch toán như thế nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn!
Dao tao ke toan tai thanh hoa
 1. Nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

a) Tài khoản 171 là tài khoản được dùng để phản ánh những giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản 171 chỉ ghi nhận giá trị của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, không ghi nhận khoản coupon mà bên mua nhận hộ bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng.

b) Doanh nghiệp phải chấp hành đúng những quy định liên quan đến hình thức giao dịch, thời hạn giao dịch và thu nhập từ trái phiếu Chính phủ trong giao dịch mua bán lại được quy định tại các cơ chế tài chính hiện hành về giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.

c) Bên mua trái phiếu theo hợp đồng mua bán lại không được ghi nhận là khoản doanh thu khi nhận khoản coupon trái phiếu của bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn của giao dịch mua bán lại mà ghi nhận là khoản phải trả, phải nộp khác.

Dao tao ke toan tai thanh hoa Giao dịch mua bán trái phiếu được hạch toán như thế nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn!
Dao tao ke toan tai thanh hoa

2. Phương pháp kế toán đối với một số giao dịch kinh tế chủ yếu trên tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

2.1. Kế toán đối với bên bán trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại

a) Khi hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ của doanh nghiệp có hiệu lực, ghi là:

 • Nợ Tài khoản 111, 112 (số tiền theo giá bán)
 • Có Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.

b) Định kỳ, bên bán phân bổ số chênh lệch giữa giá bán và giá mua lại trái phiếu Chính phủ của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ vào chi phí, ghi là:

 • Nợ Tài khoản 635 – Chi phí tài chính (đơn vị khác công ty chứng khoán)
 • Có Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (thời gian phân bổ phù hợp với thời gian của hợp đồng).

c) Khi kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, doanh nghiệp nhận lại chứng khoán và thanh toán tiền ghi trong hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, ghi là:

 • Nợ Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
 • Có Tài khoản 111, 112 (theo giá mua lại ghi trong hợp đồng).

d) Khi bên mua thanh toán cho bên bán số coupon mà bên mua nhận hộ bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng, bên bán ghi là:

 • Nợ các Tài khoản 111, 112, 138
 • Có Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (đơn vị khác công ty chứng khoán) (số coupon của trái phiếu).

2.2. Kế toán đối với bên mua trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại

Dao tao ke toan tai thanh hoa Giao dịch mua bán trái phiếu được hạch toán như thế nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn!
Dao tao ke toan tai thanh hoa

a) Khi hợp đồng có hiệu lực, Doanh nghiệp căn cứ vào chứng từ xuất tiền và các chứng từ khác, ghi là:

 • Nợ Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
 • Có Tài khoản 111, 112 (số tiền phải trả theo giá mua).

b) Vào định kỳ, bên mua phân bổ số chênh lệch giữa giá bán lại và giá mua trái phiếu Chính phủ của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ vào doanh thu, ghi là:

 • Nợ Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
 • Có Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (đơn vị khác công ty chứng khoán) (phân bổ theo thời gian của hợp đồng).

c) Khi Doanh nghiệp nhận được coupon của trái phiếu của bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng, ghi là:

 • Nợ Tài khoản 111, 112,…
 • Có Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

d) Khi kết thúc thời hạn của hợp đồng, ghi là:

 • Nợ các Tài khoản 111, 112, 138
 • Có Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.

Đồng thời Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thanh toán lại số coupon của trái phiếu của bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng mà bên mua nhận hộ, ghi là:

 • Nợ Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác
 • Có Tài khoản 111, 112

Trên đây là cách hạch toán mua bán trái phiếu,chúc các bạn thành công!

Dao tao ke toan tai thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Dao tao ke toan tai thanh hoa

Lop ke toan uy tin tai Thanh Hoa

Lop ke toan uy tin o Thanh Hoa

Trung tam dao tao ke toan uy tin o Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo