ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Thông tư 80

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm những gì và cách lập tờ khai ra sao?

Các bạn kế toán đã nắm rõ chưa ạ? Nếu chưa thì cùng theo dõi bài viết dưới đây của trung tâm kế toán ATC nhé!

Hoc ke toan thue tai thanh hoa Hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm những gì và cách lập tờ khai ra sao?Các bạn kế toán đã nắm rõ chưa ạ?
Hoc ke toan thue tai thanh hoa
 1. Quyết toán thuế TNDN

Quyết toán thuế TNDN là gì?

Quyết toán thuế TNDN bao gồm các công việc kê khai, quyết toán tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế. Doanh nghiệp cần khai quyết toán thuế TNDN theo năm hoặc trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, hợp nhất, chia tách. Việc quyết toán thuế TNDN có ý nghĩa để cơ quan thuế truy thu, kiểm tra số thuế TNDN.

 1. Quy định tờ khai quyết toán thuế TNDN mới nhất 2022

(i) Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp cần xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết, đối tượng kê khai, xác định đúng chi phí lãi vay được (mức khống chế 30%) trừ trường hợp tính thuế TNDN để hạn chế sai phạm.

(ii) Theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ, doanh nghiệp cần thực hiện kê khai giảm thuế TNDN của kỳ tính thuế 2022. Giảm 30% số thuế TNDN cần nộp với trường hợp doanh nghiệp:

 • Có doanh thu trong kỳ tính thuế 2022 không quá 200 tỷ (1)
 • Doanh thu của DN trong kỳ tính thuế 2022 giảm so với năm 2021 (2)

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Không áp dụng tiêu chí (2) với doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, chi tách, sát nhập trong kỳ tính thuế 2021 và 2022.

(iii) Theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP, Doanh nghiệp cần kê khai số thuế TNDN được giảm trên hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và trên phụ lục thuế TNDN được ban hành.

(iv) Theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ, Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu xác định được thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 với những khoản ủng hộ và tài trợ tiền mặt, hiện vật với hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

trung tâm kế toán thuế tại thanh hóa

Hồ sơ xác định các khoản chi để ủng hộ tài trợ trong trường hợp trên gồm:

 • Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành
 • Văn bản, tài liệu bằng giấy hoặc thư điện tử có nội dung xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ (có đủ chữ ký, con dấu của người đại diện doanh nghiệp như bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận tài trợ);
 • Hóa đơn, chứng từ hợp pháp của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

Doanh nghiệp được miễn thuế TNDN khi nào?

trung tâm kế toán thuế ở thanh hóa

DN có một số thu nhập được miễn thuế TNDN bao gồm:

 • Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản, sản xuất muối từ hợp tác xã; thu nhập của hợp tác xã kinh doanh trong mảng nông nghiệp, lâm ngư nghiệp, diêm nghiệp tai khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn;
 • Thu nhập  từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp…
 • v.

học kế toán tại thanh hóa

học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

Hoc ke toan thue tai thanh hoa Hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm những gì và cách lập tờ khai ra sao?Các bạn kế toán đã nắm rõ chưa ạ?

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

 1. Mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN mới nhất 2022

Doanh nghiệp khai theo phương pháp tỷ lệ doanh thu, mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:

 • Tờ khai thuế TNDN mẫu 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Doanh nghiệp khai theo phương pháp doanh thu-chi phí, mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN và một số Phụ lục ban hành kèm Thông tư số 80/2021/TT-BTC ;

Ngoài ra, mẫu biểu hồ sơ khai thuế chung còn gồm những tài liệu sau:

 • Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP;
 • Báo cáo tài chính năm hoặc BCTC tính tại thời điểm chấm dứt hoat động/hợp đồng/chuyển loại hình công ty/tái tổ chức công ty;
 • Tờ khai giao dịch liên kết theo Nghị định 132;
 • Các tài liệu khác có liên quan.

học kế toán thực tế ở thanh hóa

 1. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN 2022

Với hồ sơ quyết toán thuế năm: Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN 2022 là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc của năm dương lịch hoặc năm tài chính;

Với hồ sơ khai thuế năm: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Do đó, thời hạn cuối nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 là ngày 31/3/2022 theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, hợp đồng, tái tổ chức

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh sự kiện.

Trường hợp doanh nghiệp gặp thiên tai, tai nạn bất ngờ, hỏa hoạn

 • Phải làm đề nghị xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
 • Thời gian gia hạn không quá 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN.

học kế toán thuế tại thanh hóa

Hoc ke toan thue tai thanh hoa Hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm những gì và cách lập tờ khai ra sao?Các bạn kế toán đã nắm rõ chưa ạ?
Hoc ke toan thue tai thanh hoa

 

 1. Hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Hồ sơ quyết toán thuế của DN Việt Nam nói chung

Doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ quyết toán thuế bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03/TNDN
 • Báo cáo tài chính năm quyết toán hoặc đến thời điểm có quyết định giải thể, chia tách, sát nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình công ty, hình thức sở hữu, dừng hoạt động;

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Các phụ lục sau tùy thuộc vào tình hình của từng doanh nghiệp:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ: Mẫu 03-1A/TNDN

+ Doanh nghiệp ngân hàng, tín dụng: Mẫu 03-1B/TNDN

+ Công ty chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: Mẫu 03-1C/TNDN

 • Phụ lục chuyển lỗ: Mẫu 03-2/TNDN
 • Phụ lục ưu đãi thuế TNDN

+ Với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư (DAĐT), cơ sở kinh doanh chuyển địa điểm, DAĐT mới: Mẫu số 03-3A/TNDN;

+ Với đầu tư mở rộng: Mẫu số 03-3B/TNDN;

+ Với doanh nghiệp có lao động dân tộc thiểu số, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải có từ 10 đến 100 lao động nữ (chiếm trên 50% tổng số lao động thường xuyên) hoặc trên 100 LĐ nữ (chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên): Mẫu số 03-3C/TNDN;

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

 • Phụ lục số thuế TNDN nộp tại nước ngoài với DN có thu nhập ngoài nước được trừ trong kỳ tính thuế: Mẫu số 03-4/TNDN
 • Phụ lục thuế TNDN từ việc chuyển giao bất động sản: Mẫu số 03-5/TNDN
 • Phụ lục báo cáo sử dụng quỹ khoa học công nghệ: Mẫu số 03-6/TNDN
 • Phụ lục thông tin giao dịch liên kết: Mẫu số 03-7/TNDN
 • Phụ lục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khác với địa phương nơi đặt trụ sở chính: Mẫu số 03-8/TNDN
 • Doanh nghiệp có dự án đầu tư ngoài nước: bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

Hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp có hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí thiên nhiên: Mẫu số 02/TNDN-DK;
 • Phụ lục nghĩa vụ thuế chi tiết của các nhà thầu: Mẫu số 01/PL-DK;
 • BCTC năm/BCTC tại thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí.

Hồ sơ quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài

 • Chứng nhận cư trú hợp pháp hóa lãnh sự năm quyết toán;
 • Xác nhận ký kết trong hợp đồng từ các bên liên quan;
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03-TNDN;
 • Hồ sơ miễn giảm thuế theo pháp luật: Nếu không làm đủ hồ sơ phải giải trình theo mẫu 03/TNDN.

Bài viết đến đây là kết thúc.

lớp học kế toán tại thanh hóa

Học kế toán tại thanh hóa Cô giáo đang CA THỨ 3..CA TỐIVẫn tràn đầy NHIỆT HUYẾT lắm nhaLửa nghề trong mỗi một giáo viên trung tâm kế toán
Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Chúc các bạn áp dụng thành công!

Nếu bạn có nhu cầu học thêm kế toán, xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

hoc ke toan thuc hanh o thanh hoa

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Nơi dạy kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa

Địa chỉ kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

Trung tam hoc ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

Nơi đào tạo kế toán thực hành ở Thanh Hóa

Trung tam hoc ke toan tot nhat o Thanh Hoa

Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Học kế toán thực hành ở Thanh Hóa

Nơi dạy kế toán tốt nhất tại Thanh Hóa

Nơi dạy kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

Noi day ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

Trung tâm dạy tạo kế toán tổng hợp ở Thanh Hóa

Trung tam day tao kế toan tong hop tai Thanh Hoa

Trung tam day tao ke toan tong hop o Thanh Hoa

Hoc ke toan thuc hanh tai Thanh Hoa

Lớp dạy kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Lớp dạy kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Lop day kế toan cap toc tai Thanh Hoa

Lop day ke toan cap toc o Thanh Hoa

Hoc ke toan thuc hanh o Thanh Hoa

Dia chi ke toan o Thanh Hoa

Nơi dạy kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Nơi dạy kế toán thực hành ở Thanh Hóa

Trung tam day ke toan thuc hanh chat luong tai Thanh Hoa

Địa chỉ kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Dia chi ke toan thuc hanh o Thanh Hoa

Trung tâm học kế toán tại Thanh Hóa

Trung tam hoc ke toan o Thanh Hoa

Nơi học kế toán tổng hợp tại Thanh Hóa

Địa chỉ kế toán tại Thanh Hóa

Noi hoc ke toan tong hop o Thanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Địa chỉ dạy kế toán thực tế ở Thanh Hóa

Trung tâm dạy kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

 

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo