ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Nguyên tắc hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133

lớp đào tạo kế toán ở thanh hóa

Hạch toán tài khoản dự phòng tổn thất tài sản theo nguyên tắc nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn trong bài viết ngày hôm nay nhé!

lớp đào tạo kế toán ở thanh hóa Hạch toán tài khoản dự phòng tổn thất tài sản theo nguyên tắc nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn
lớp đào tạo kế toán ở thanh hóa
  1. Nguyên tắc Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133

1.2. Nguyên tắc hạch toán dự phòng tổn thất tài sản TK 229

Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, bao gồm:

a) Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh.

b) Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: dự phòng tổn thất do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn. Hoặc khoản dự phòng do suy giảm giá trị các khoản đầu tư.

lớp đào tạo kế toán ở thanh hóa Hạch toán tài khoản dự phòng tổn thất tài sản theo nguyên tắc nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn
lớp đào tạo kế toán ở thanh hóa

1.2. Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

a) Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra. Khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy giá trị thị trường của các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ. Vì mục đích kinh doanh bị giảm so với giá trị ghi sổ.

b) Điều kiện, căn cứ và mức trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng thực hiện theo các quy định của pháp luật.

1.3. Nguyên tắc kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

a) Đối với đơn vị được đầu tư là công ty mẹ. Căn cứ để nhà đầu tư trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác là BCTC hợp nhất của công ty mẹ đó.

b) Việc trích lập và hoàn nhập khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác. Được thực hiện ở thời điểm lập Báo cáo tài chính cho từng khoản đầu tư theo nguyên tắc:

– Nếu số dự phòng phải lập năm nay cao hơn số dư dự phòng đang ghi trên sổ kế toán. Thì doanh nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

– Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dư dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết. Thì doanh nghiệp hoàn nhập số chênh lệch đó và ghi giảm chi phí tài chính.

lớp đào tạo kế toán ở thanh hóa Hạch toán tài khoản dự phòng tổn thất tài sản theo nguyên tắc nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn
lớp đào tạo kế toán ở thanh hóa

1.4. Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

a) Doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi có những bằng chứng tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho.

b) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm lập Báo cáo tài chính. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo từng loại vật tư, hàng hóa, sản phẩm tồn kho.

Trên đây là những nguyên tắc hạch toán tài khoản 229, chúc các bạn học tốt!

lớp đào tạo kế toán ở thanh hóa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

lớp đào tạo kế toán ở thanh hóa

Lop dao tao ke toan uy tin o Thanh Hoa

Nơi đào tạo kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Trung tâm kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Lop dao tao kế toan uy tin tai Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo