ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG.

Học kế toán tại thanh hóa

Bài hôm trước kế toán ATC đã hướng dẫn bạn cách xác định kết quả kinh doanh, hôm nay chúng ta tiếp tục thông tin đến bạn về cách hạch toán kết quả bán hàng nhé!

Học kế toán tại thanh hóa Bài hôm trước kế toán ATC đã hướng dẫn bạn cách xác định kết quả kinh doanh, hôm nay chúng ta tiếp tục thông
Học kế toán tại thanh hóa
  1. Tài khoản kế toán sử dụng:

Để hạch toán kết quả hoạt động bán hàng, dịch vụ nói riêng và kết quả các hoạt động kinh doanh nói chung, kế toán sử dụng các tài khoản sau:

Tài khoản 911 ” Xác định kết quả kinh doanh”: Tài khoản này dùng để xác định kết quả của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ hạch toán, chi tiết theo từng hoạt động (hoạt động tiêu thụ, hoạt động tài chính, hoạt động khác). Nội dung ghi chép của tài khoản này như sau:

Bên Nợ:

– Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;

– Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;

– Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;

– Kết chuyển lãi.

Bên Có:

– Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;

– Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.

Học kế toán tại thanh hóa Bài hôm trước kế toán ATC đã hướng dẫn bạn cách xác định kết quả kinh doanh, hôm nay chúng ta tiếp tục thông
Học kế toán tại thanh hóa

Ngoài ra để xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp còn sử dụng các tài khoản khác như:

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC:

– TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

– TK 521 “ Các khoản giảm trừ doanh thu” 

– TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước “

– Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”

– Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng”

– Tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC:

– TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

– TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước “

– Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”

– Tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” 

  1. Trình tự hạch toán kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp:

2.1. Theo thông tư 200/2014/TT-BTC:

– Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu, gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại để xác định doanh thu thuần hàng đã tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 511: Ghi giảm doanh thu tiêu thụ bên ngoài tương ứng

Có TK 521 (chi tiết 5211, 5212, 5213): Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu.

– Trường hợp doanh nghiệp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp (Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trự tiếp, Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), Thuế xuất khẩu (nếu có), Thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Cuối kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511: Số tiền Thuế phải nộp

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (chi tiết từng loại thuế).

– Kế toán tính toán và kết chuyển số doanh thu thuần về tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 511: Doanh thu thuần về tiêu thụ bên ngoài

Có TK 911 (Hoạt động tiêu thụ): Tổng doanh thu thuần hàng tiêu thụ trong kỳ.

– Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ:

Nợ TK 911 (Hoạt động tiêu thụ): Tổng giá vốn hàng bán

Có TK 632: Kết chuyển giá vốn hàng bán.

– Kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 (Hoạt động tiêu thụ): Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

Có TK 641: Kết chuyển chi phí bán hàng.

– Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 (Hoạt động tiêu thụ): Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

Có TK 642: Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp.

Học kế toán tại thanh hóa Bài hôm trước kế toán ATC đã hướng dẫn bạn cách xác định kết quả kinh doanh, hôm nay chúng ta tiếp tục thông
Học kế toán tại thanh hóa

2.2. Theo thông tư 133/2016/TT-BTC:

– Theo thông tư 133/2016/TT-BTC, cuối kỳ kế toán không phải tiến hành kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu nữa, vì các khoản giảm trừ doanh thu đã được hạch toán vào bên Nợ TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”.

– Trường hợp doanh nghiệp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp (Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trự tiếp, Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), Thuế xuất khẩu (nếu có), Thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Cuối kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511: Số tiền Thuế phải nộp

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (chi tiết từng loại thuế).

– Kế toán tính toán và kết chuyển số doanh thu thuần về tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 511: Doanh thu thuần về tiêu thụ bên ngoài

Có TK 911 (Hoạt động tiêu thụ): Tổng doanh thu thuần hàng tiêu thụ trong kỳ.

– Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ:

Nợ TK 911 (Hoạt động tiêu thụ): Tổng giá vốn hàng bán

Có TK 632: Kết chuyển giá vốn hàng bán.

– Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 (Hoạt động tiêu thụ): Tổng chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ

Có TK 642 (6421, 6422): Kết chuyển chi phí bán hàng

Trên đây là cách hạch toán kết quả bán hàng, chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả!

Học kế toán tại thanh hóa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

Học kế toán tại thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Học kế toán tại thanh hóa

Dia chi kế toan thuc te tai Thanh Hoa

Trung tâm học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Dia chi ke toan thuc te o Thanh Hoa

Lop day ke toan thuc hanh chat luong o Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo