ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Phương pháp hạch toán TK 351 – quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Trung tam ke toan o thanh hoa

Hạch toán tài khoản 351 cần tuân theo những quy định gì và cách hạch toán ra sao? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn trong bài viết dưới đây:

Trung tam ke toan o thanh hoa Hạch toán tài khoản 351 cần tuân theo những quy định gì và cách hạch toán ra sao? Kế toán ATC xin thông tin
Trung tam ke toan o thanh hoa

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

 1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc làm, đào tạo lại nghề cho người lao động tại doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

  2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích lập và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cập mất việc làm hàng năm không chi hết được chuyển số dư sang năm sau. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc torng năm tài chính thì toàn bộ phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

  3. Thời điểm trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làmlà thời điểm khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm. Trường hợp doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (quí) thì có thể điều chỉnh quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo quí khi lập báo cáo tài chính.

Trung tam ke toan o thanh hoa Hạch toán tài khoản 351 cần tuân theo những quy định gì và cách hạch toán ra sao? Kế toán ATC xin thông tin
Trung tam ke toan o thanh hoa

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 351 – QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

Bên Nợ:
Chi trả cho người lao động thôi việc, mất việc làm từ quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Bên Có:
Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
Số dư bên Có:

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm chưa sử dụng.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

Trung tam ke toan o thanh hoa Hạch toán tài khoản 351 cần tuân theo những quy định gì và cách hạch toán ra sao? Kế toán ATC xin thông tin
Trung tam ke toan o thanh hoa
 1. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo chính sách tài chính hiện hành, ghi:

  Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Có TK 351- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

  2. Chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm, chi đào tạo lại nghề cho người lao động theo chế độ, ghi:

  Nợ TK 351 – Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

  Có các TK 111, 112,. . .

  3. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc làm trong năm tài chính thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ, ghi:

  Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Có các TK 111, 112,. . .

  4. Cuối niên độ kế toán sau, doanh nghiệp tính, xác định số dự phòng trợ cấp mất việc làm cần phải lập. Trường hợp số dự phòng trợ cấp mất việc làm phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng trợ cấp mất việc làm chưa sử dụng hết đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch thiếu, ghi:

  Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
  Có TK 351 – Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Trên đây là bài viết chia sẽ cách hạch toán tài khoản 351, chúc các bạn thành công!

Trung tam ke toan o thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Trung tam ke toan o thanh hoa

Dia chi ke toan uy tin o Thanh Hoa

Trung tam ke toan hang dau tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan hang dau o Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thue tai Thanh Hoa


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo