ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BCTC TRÊN EXCEL.

hoc ke toan tai thanh hoa

Cách duy nhất để bạn quản lý tốt công việc của mình là làm việc một cách khoa học và bài bản.

Vậy bạn đã biết quy trình làm sổ sách và báo cáo cho doanh nghiệp chưa?

Hôm nay trung tâm kế toán ATC sẽ giới thiệu bạn vấn đề này nhé!

hoc ke toan tai thanh hoa Cách duy nhất để bạn quản lý tốt công việc của mình là làm việc một cách khoa học và bài bản.Vậy bạn đã biết quy
hoc ke toan o thanh hoa

I. Bước 1: Tập hợp chứng từ

Bước này là bước quan trọng nhất trong việc làm lên sổ sách kế toán.

  1. Chứng từ hóa đơn: Phải tuân thủ 3 nguyên tắc “Hợp pháp, hợp lý và hợp lệ”.

       1.1. Hóa đơn hợp pháp:

– Hóa đơn phải được đăng ký với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp nhận cho phát hành.

– Hóa đơn do cơ sở sản xuất kinh doanh tự in thì phải in theo mẫu quy định và được cơ quan thuế chấp nhận mẫu hóa đơn điện tử đó.

=> Một số rủi ro hóa đơn đầu vào khi lấy: Doanh nghiệp có giao dịch mua bán hàng hóa là có thật, hóa đơn tài chính đầy đủ và không có thanh toán qua ngân hàng nếu trường hợp hóa đơn có trị giá > 20 triệu. Những Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa nhưng hàng hóa này không nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp đó.

        1.2. Hóa đơn hợp lệ:

– Hóa đơn hợp lệ được hiểu là sự phù hợp với các thông lệ, hóa đơn phải đảm bảo đủ nội dung và chỉ tiêu, yêu cầu ghi trên hóa đơn như:

+ Ghi rõ ngày, tháng, năm lập hóa đơn, họ tên người mua, người bán, địa chỉ Công ty mua bán, mã số thuế, hình thức thanh toán bằng tiền mặt (Nếu trả bằng tiền mặt), chuyển khoản (Nếu trả bằng tiền gửi ngân hàng).

+ Ghi rõ số thứ tự, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá và thành tiền, thuế suất, thuế GTGT (Nếu có) và tổng tiền thanh toán trên hóa đơn.

+ Phải có chữ ký của người mua, người bán, chữ ký của Giám đốc, nếu không có chữ ký của Giám đốc thì phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo ở bên phía góc trái của hóa đơn.

– Hóa đơn được lập phải theo đúng nguyên tắc yêu cầu của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014.

hoc ke toan tai thanh hoa Cách duy nhất để bạn quản lý tốt công việc của mình là làm việc một cách khoa học và bài bản.Vậy bạn đã biết quy

hoc ke toan tai thanh hoa

       1.3. Hóa đơn hợp lý:

Khi nói đến tính hợp lý là nói đến chi phí hợp lý, chi phí của những hóa đơn hợp pháp, hợp lệ vẫn chưa đủ mà phải có cả tính hợp lý của hóa đơn. Nội dung trên hóa đơn phải đúng và phù hợp với nội dung kinh doanh và có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi được cấp giấy phép hoạt động của Doanh nghiệp.

  1. Chứng từ ngân hàng

– Giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, séc (Nếu trường hợp chuyển điện tử phải có xác nhận chuyển internet banking).

– Giấy báo có: Giấy báo có nộp tiền vào tài khoản hoặc các phiếu hạch toán nộp tiền vào tài khoản của nhân viên Công ty, hoặc là phiếu chuyển tiền của khách hàng.

– Phiếu hạch toán ngân hàng gồm:

+ Sổ phụ ngân hàng.

+ Sao kê ngân hàng.

– Các chứng từ ngân hàng thường phát sinh các khoản giao dịch mua bán hoặc các giao dịch khác liên quan qua ngân hàng của Doanh nghiệp.

  1. Các chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Qua nộp thuế điện tử hoặc qua nộp bằng tiền mặt vào kho bạc).

– Thuế TNDN (Khi phát sinh số thuế phải nộp của quý, của năm).

– Thuế GTGT (Khi phát sinh của tháng, quý phải nộp).

– Thuế TNCN (Khi phát sinh của tháng, quý, năm phải nộp).

hoc ke toan tai thanh hoa

II. Bước 2: Nhập chứng từ vào sổ phản ánh thông qua các bút toán

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Các chứng từ hóa đơn, ngân hàng, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, bảng lương, bảng khấu hao, bảng phân bổ,… sẽ được định khoản vào các tài khoản liên quan lên sổ kế toán.

Lưu ý phần định khoản:

– Hóa đơn mua vào của Doanh nghiệp sản xuất có thể mua về nhập kho hoặc là mua về xuất thẳng ra phân xưởng sản xuất. Nếu mua về nhập kho kế toán phải lập phiếu nhập kho NVL hoặc CCDC và nhập các mặt hàng trên phiếu nhập kho vào trong bảng kê phiếu nhập kho.

Nếu mua về không có phiếu nhập kho xuất thẳng xuống phân xưởng sản xuất thì kế toán phải làm giấy đề nghị cấp nguyên vật liệu cho phân xưởng sản xuất đó.

– Hóa đơn bán ra của doanh nghiệp thì căn cứ vào liên 3 của hóa đơn để hạch toán vào sổ đồng thời làm căn cứ để lập phiếu xuất kho.

hoc ke toan tai thanh hoa Cách duy nhất để bạn quản lý tốt công việc của mình là làm việc một cách khoa học và bài bản.Vậy bạn đã biết quy
hoc ke toan tai thanh hoa

III. Bước 3: Tập hợp chi phí

Là những yếu tố quan trọng trong việc xác định chi phí của Doanh nghiệp:

– Bảng lương: Căn cứ vào Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

– Bảng khấu hao: Căn cứ vào Thông tư 45/2013/TT-BTC.

– Bảng chi phí trả trước.

– Bảng nhập xuất tồn kho, bảng tính giá thành sản phẩm để xác định giá vốn hàng bán, giá vốn NVL, CCDC xuất kho “Giá vốn tính theo phương pháp bình quân cuối kỳ”.

hoc ke toan tai thanh hoa

+ Các chi phí khác liên quan.

=> Căn cứ vào những chứng từ tập hợp chi phí kế toán tiền hành hạch toán những khoản chi phí đó lên sổ sách theo trình tự như sau:

– Bảng lương

Tính lương phải trả cho nhân viên văn phòng và nhân viên sản xuất

Nợ TK 642

Nợ TK 622/1542

Có TK 334

Trích bảo hiểm

Nợ TK 642

Nợ TK 622/1542

Nợ TK 334

Có TK 338

hoc ke toan tai thanh hoa Cách duy nhất để bạn quản lý tốt công việc của mình là làm việc một cách khoa học và bài bản.Vậy bạn đã biết quy

hoc ke toan tai thanh hoa

Khấu trừ thuế TNCN

Nợ TK 334

Có TK 3335

Thanh toán lương cho nhân viên

Nợ TK 334

Có TK 111/112

– Bảng khấu hao TSCĐ

Khấu hao cho bộ phận văn phòng

Nợ TK 642

Có TK 214

Khấu hao cho bộ phận sản xuất

Nợ TK 627/1543

Có TK 214

hoc ke toan tai thanh hoa

– Bảng phân bổ

Phân bổ cho bộ phận văn phòng

Nợ TK 642

Có TK 242

Phân bổ cho bộ phận sản xuất

Nợ TK 627/1543

Có TK 242

– Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm

Tập hợp chi phí NVL

Nợ TK 621/1541

Có TK 1521

Có TK 1522

Tập hợp chi phí CCDC và nhiên liệu (Nếu có)

Nợ TK 627/1543

Có TK 1523

Có TK 153

hoc ke toan tai thanh hoa Cách duy nhất để bạn quản lý tốt công việc của mình là làm việc một cách khoa học và bài bản.Vậy bạn đã biết quy

hoc ke toan tai thanh hoa

Kết chuyển sang chi phí 154 (Áp dụng cho các DN sử dụng theo TT 200/2014/TT-BTC)

Nợ TK 154

Có TK 621

Có TK 622

Có TK 627

– Nhập kho thành phẩm hoàn thành trong kỳ

Nợ TK 155

Có TK 154

– Tập hợp giá vốn hàng xuất bán thành phẩm

Nợ TK 632

Có TK 155

– Các bút toán kết chuyển

+ Kết chuyển thuế GTGT trong kỳ

Nợ TK 3331

Có TK 133

+ Kết chuyển các khoản doanh thu

Nợ TK 511

Nợ TK 515

Nợ TK 711

Có TK 911

hoc ke toan tai thanh hoa

+ Kết chuyển các khoản chi phí

Nợ TK 911

Có TK 632

Có TK 635

Có TK 642

Có TK 811

+ Xác định kết quả kinh doanh (Trong trường hợp doanh nghiệp lãi)

Nợ TK 911

Có TK 421

+ Xác định kết quả kinh doanh (Trong trường hợp doanh nghiệp lỗ)

Nợ TK 421

Có TK 911

hoc ke toan tai thanh hoa

Qua bài viết, rất hi vọng những chiến binh kế toán có thể tự tin và đam mê với công việc của mình.

Chúc các bạn thành công!

Liên hệ với chúng tôi để tham gia khóa học chất lượng tại trung tâm:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa ( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

hoc ke toan tai thanh hoa

Trung tam ke toan thue tai Thanh Hoa

Lớp đào tạo kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Nơi đào tạo kế toán thuế ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Địa chỉ đào tạo kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Dia chi dao tao kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Lop hoc ke toan tong hop o Thanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Hoc ke toan thue tai Thanh Hoa

Hoc ke toan thue oThanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Nơi học kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa

Nơi học kế toán hàng đầu ở Thanh Hóa

Trung tam dao tao ke toan thuc hanh chat luong tai Thanh Hoa

Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Học kế toán thuế ở Thanh Hóa

Trung tâm dạy kế toán tại Thanh Hóa

Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa

Dia chi day ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

Dia chi day ke toan tot nhat o Thanh Hoa

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo