ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Thuế GTGT hàng nhập khẩu phi mậu dịch năm 2022

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Với điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển, việc mở cửa cho các nước có thể qua lại

giao dịch hàng hóa khiến cho lượng hàng hóa nhập vào ngày càng đa dạng về các loại,

đặc biệt là hàng phi mậu dịch. Vậy hàng phi mậu dịch là gì?

Thuế GTGT đối với hàng này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Với điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển, việc mở cửa cho các nước có thể qua lạigiao dịch
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch là như thế nào?

Theo Thông tư số 112/2005/TT-BTC được ban hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2005

được quy định rõ về hàng nhập khẩu phi mậu dịch (hay được gọi tắt là hàng phi mậu dịch):

– Là hàng hóa nhập khẩu nhưng không mang mục đích của hình thức thương mại,

không thuộc hàng hóa danh mục cấm nhập khẩu.

– Không cần phải có hợp đồng thay thế bằng thư thỏa thuận.

– Khi nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch sẽ không phải chịu thuế đầu vào nhưng bắt buộc

vẫn phải trả chi phí hải quan khác.

  1. Những hàng hóa được xác định là hàng phi mậu dịch sẽ bao gồm:

– Quà tặng, hàng biếu của tổ chức hay cá nhân nước ngoài gửi về cho cá nhân hay tổ chức.

– Những hàng hóa thuộc của cơ quan chức năng, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

– Những hàng hóa thuộc hàng viện trợ nhân đạo.

– Những hàng hóa tạm nhập hay tạm tái xuất khẩu thuộc quyền sở hữu cá nhân và do nhà

nước Việt Nam được cho miễn thuế.

– Những loại hàng mẫu không thanh toán – giá trị hàng mẫu lớn doanh nghiệp mua về để

dùng thử nhưng phải đảm bảo không được bán hàng thì được tính là hàng nhập phi mậu dịch.

– Phương tiện đi lại, dụng cụ nghề nghiệp cá nhân xuất nhập cảnh.

– Tài sản di chuyển của những tổ chức hay cá nhân.

– Hành lý cá nhân người nhập cảnh gửi theo hình thức vận tải đơn.

Khái niệm hàng nhập khẩu phi mậu dịch

  1. Đặc điểm của những hàng hóa phi mậu dịch:

– Hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch có thuế bắt buộc phải nộp đầy đủ thuế trước khi thông quan tất cả các hàng hóa.

– Hàng hóa phi mậu dịch không nằm trong danh mục cấm xuất nhập khẩu theo đúng giấy phép của Cơ quan quản lý chuyên ngành.

– Hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch khi nhập khẩu cũng có thể được xét miễn giảm thuế và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Với điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển, việc mở cửa cho các nước có thể qua lạigiao dịch
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Việc khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu phi mậu dịch

Việc khai báo hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch có liên quan tới những chính sách miễn

giảm thuế của nhà nước chính vì vậy việc khai báo các loại hàng hóa cũng cần phải xác

định thật chính xác để có đem lại lợi ích cho doanh nghiệp cũng như tránh được các sai

phạm về thuế, sau này doanh nghiệp sẽ không phải chịu những trách nhiệm trước cơ quan Thuế:

  1. Giai đoạn trước thời điểm ngày 01/01/2015: 

Căn cứ theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành vào ngày

31/12/2013 quy định cụ thể về điều kiện được khấu trừ thuế giá trị gia tăng như sau:

– Những hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch có hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa,

dịch vụ mua vào hay những chứng từ nộp Thuế giá trị gia tăng trong khâu nhập khẩu,

các chứng từ nộp Thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của

Bộ tài chính áp dụng đối với những tổ chức nước ngoài thì không có tư cách pháp nhân

Việt nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hay có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

– Có chứng từ thanh toán nhưng không dùng tiền mặt đối với các mặt hàng hóa, dịch

vụ mua vào (bao gồm cả những hàng hóa nhập khẩu) từ 20.000.000 VNĐ trở lên,

Lop dao tao kế toan uy tin tai Thanh Hoa

trừ những trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa

đơn dưới 20.000.000 VNĐ tính theo giá đã có thuế giá trị gia tăng.

Cũng theo công văn 3217/TCT-KK ngày 14 tháng 08 năm 2014 hoàn thuế giá trị

gia tăng cũng quy định: Hàng hóa nhập khẩu bằng tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu,

nhập khẩu không phải là hàng hóa mua bán với mục đích thương mại nên sẽ không phát

sinh nghĩa vụ thanh toán, không có hợp đồng hay hóa đơn thể hiện việc mua bán hàng hóa,

chứng từ liên quan đến khoản tiền mua hàng thì sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

* Như vậy, thời điểm trước ngày 01/01/2015 Cơ quan Thuế không nói rõ là hàng hóa

phi mậu dịch sẽ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Nên sẽ vẫn có những rủi ro Cơ quan

Thuế không chấp nhận doanh nghiệp kê khai khấu trừ. Chính vì vậy hàng hóa nhập khẩu

phi mậu dịch sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Với điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển, việc mở cửa cho các nước có thể qua lạigiao dịch
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa
  1. Giai đoạn từ ngày 01/01/2015 trở đi:

Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1 Khoản 10 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 15

Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được bổ sung, sửa đổi tại Thông tư 119/2014/TT-BTC

và Thông tư 151/2014/TT-BTC) có hiệu lực kể từ ngày 01/01.2015 quy định như sau:

Điều 15: Điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

– Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của những hàng hóa, dịch vụ mua vào hay chứng từ

về việc nộp thuế giá trị gia tăng nhập khẩu, những chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho

phía nước ngoài không có tư cách pháp nhận tại Việt Nam và những cá nhân nước ngoài

hiện kinh doanh hay có nguồn thu nhập phát sinh ngay tại Việt Nam.

– Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với những hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm

cả những hàng hóa nhập khẩu từ 20 triệu đồng trở lên, trừ những trường hợp hàng hóa, hay dịch

vụ nhập khẩu từng lần có tổng giá trị đơn hàng dưới 20 triệu đồng theo giá đã bao gồm thuế giá trị

gia tăng và những trường hợp là cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa: quá biếu, tặng của những

tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

hoc ke toan tong hop o Thanh Hoa

Sau ngày 01/01/2015 tất cả hàng hóa phi mậu dịch có thể được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

nhưng phải đáp ứng được các điều kiện như sau: Phải có tờ khai nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch;

phải có giấy nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào tại khâu nhập khẩu; Phải có những chứng từ chứng

minh được nguồn hàng hóa nhập đó chính là hàng hóa phi mậu dịch; Các chứng từ có liên quan khác,…

Lưu ý về thuế GTGT hàng nhập khẩu phi mậu dịch

==> Tóm lại:

– Trước ngày 01/01/2015: Tất cả hàng hóa phi mậu dịch có rủi ro sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

– Từ ngày 01/01/2015: Tất cả những hàng hóa phi mậu dịch sẽ được khấu trừ thuế giá trị gia

tăng đầu vào nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

+ Hàng hóa nhập khẩu đó phải có tờ khai nhập khẩu hàng Phi mậu dịch.

+ Hàng hóa đó cần có giấy nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào trong khâu nhập khẩu.

+ Hàng hóa đó cần có chứng minh là hàng hóa nhập là hàng phi mậu dịch.

+ Một số chứng từ có liên quan…

Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng hàng hóa phi mậu dịch:

– Khi hàng về: Vì hàng phi mậu dịch là những hàng hóa không phải thanh toán nên các bạn cần phải hạch toán thẳng vào chí quản lý:

Nợ TK 642

Có TK 711

– Hạch toán chi phí:

Nợ TK: 642

Có TK: 3333

Có TK: 33312

– Khi nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Nợ TK: 3333, 33312

Có TK: 111, 112

– Phản ánh thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phi mậu dịch được khấu trừ:

Nợ TK: 133

Có TK: 711

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Những lưu ý đối với việc nhập khẩu hàng phi mậu dịch:

Hàng phi mậu dịch là một danh từ được chỉ chung cho tất cả các mặt hàng nhập

khẩu nhưng không nằm trong mục đích kinh doanh. Khi làm các thủ tục đối với

hàng phi mậu dịch cũng cần phải lưu ý những điều như sau:

– Hàng phi mậu dịch cũng phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu như đơn hàng trị giá dưới

1.000.000 VNĐ thì sẽ không cần phải đóng thuế,

– Hàng phi mậu dịch cũng sẽ được hưởng thuế ưu đãi nếu có chứng nhận về xuất xứ.

– Thuế GTGT hàng nhập khẩu phi mậu dịch sẽ không được khấu trừ, bởi vì tất cả hàng

hóa nhập khẩu phi mậu dịch đều không phục cho mục đích sản xuất kinh doanh nên sẽ

không được khấu trừ thuế. Thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ được đưa vào chi phí khác

trong hồ sơ khai báo Thuế.

trung tâm kế toán ở Thanh Hóa

– Hàng phi mậu dịch có thể được bán ra với dạng thanh lý tài sản, ghi nhận cho doanh thu

khác của doanh nghiệp.

– Hàng phi mậu dịch có thể là những hàng hóa thanh toán hay không thanh toán qua ngân hàng

(thanh toán qua mẫu hay là hàng viện trợ thì không cần thanh toán).

– Hàng phi mậu dịch đa phần sẽ không phải kiểm tra chuyên ngành hay làm những chứng nhận

hợp chuẩn, hợp quy hay công bố sản phẩm.

Trên đây là bài viết hướng dẫn về GTGT hàng phi mậu dịch. Hi vọng bài viết mang lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Chúc các bạn ứng dụng thành công!

Nếu bạn có nhu cầu học thêm về tin học văn phòng, mời bạn tham khảo khóa học của chúng tôi tại:

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Nơi học kế toán thực hành tốt nhất ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Trung tam day ke toan thuc te o Thanh Hoa

Nơi dạy kế toán ở Thanh Hóa

Lop day ke toan thue tai Thanh Hoa

Trung tâm đào tạo kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo